Các hoạt động chào mừng ngày 20-10

Ngày 19/10/2019 sẽ tổ chức hội thao cho các học sinh toàn trường.

 

Hoạt động thi nấu ăn của giáo viên

 

 

Bài viết liên quan