Lễ Khai giảng Trường TH Hoà Mỹ 2 năm học 2019-2020

Khai giảng năm học mới

Ngày 05/09/2019 trường TH Hòa Mỹ 2 tổ chức Lễ khai giảng năm học mới tham dự có 02 CBQL và 25 GV NV và 386 học sinh.

Đến dự lễ khai giảng có  Ông Hà Phương Đông xã ủy viên Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ đến sự và hơn 20 nhà tài trợ về dự.

Bài viết liên quan